Szanowne Koleżanki i Koledzy;

Już drugi raz tematem Warszawskich Dni Ultrasonograficznych jest diagnostyka chorób gruczołu piersiowego. Profilaktyka i wczesna diagnostyka raka piersi, najczęstszego nowotworu u kobiet, jest jednym z podstawowych zadań dla położników i ginekologów. Wśród różnych metod obrazowych stosowanych w diagnostyce chorób sutka poczesne miejsce zajmuje ultrasonografia. Polska jest krajem w którym dostępność i powszechność sonomammografii jest bardzo wysoka. Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn obserwowanego w naszym kraju przesunięcia w kierunku wcześniejszych rozpoznań raka piersi, co przekłada się na zwiększenie odsetka trwałych wyleczeń.

XI Warszawskie Dni Ultrasonografii organizujemy wspólnie z głównym z odpowiedzialnych za popularność diagnostyki ultrasonograficznej chorób piersi w naszym kraju, Profesorem Wiesławem Jakubowskim.

Jestem przekonany, że spotkanie to adresowane zarówno do radiologów jak i ginekologów będzie nie mniej interesujące od poprzedniego i będzie kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia ryzyka nieskutecznego leczenia tej bardzo groźnej i powszechnej choroby nowotworowej naszych pacjentek.

W oczekiwaniu na kolejne spotkanie, z wyrazami szacunku

Zapraszamy serdecznie!
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

Prof. dr hab. n.med. Wiesław Jakubowski

Prof. dr hab. n.med. Wiesław Jakubowski

Mar-Med sp. z o.o.